Posts Tagged ‘Józef Wesołowski’

Abp-Jozef-Wesolowski-podczas-konsekracji-mszy-swie

Pedofil w randze arcybiskupa Józef Wesołowski został tej rangi pozbawiony i jest tylko Wesołowskim. Coś w Watykanie zaskakuje, zmienia się.

To pierwszy o takiej randze hierarcha wydalony z kapłaństwa. Nie maw Kościele większej kary niż zdarcie sutanny i  ekskomunika.

Należy zadać pytanie: co z tym gościem dalej?

Adam Szostkiewicz twierdzi, iż po straceniu immunitetu dyplomatycznego Wesołowskiemu pozostaje tylko obywatelstwo polskie.

A zatem pedofil powinien być sądzony przed polskim wymiarem sprawiedliwości:

 Jak zachowa się polski wymiar sprawiedliwości? Czy Wesołowski po wyrzuceniu z Kościoła dalej jest obywatelem Watykanu? Czy stracił immunitet dyplomatyczny? Wydaje się, że tak. A to by oznaczało, że ma tylko obywatelstwo polskie i nasza prokuratura może wnioskować o ekstradycję. Wcześniej co prawda była mowa, że nie można wyegzekwować postawienia arcybiskupa przed polskim sądem. Ale to było na innym etapie.

Polskie prawo już powinno zadbać o to, że Wesołowski stawił się w Polsce. I dziada sprawiedliwie osądzić.