Posts Tagged ‘Święto Niepodległości’

Legendarna już Gabriela Lazarek opisuje wydarzenie, które pokazuje, jak szybko postępuje faszyzacja Polski.

Policja wspomaga ONR-y i podobne gadzie organizacje. Tak należy ocenić pacyfikację protestu Obywateli RP.

Tomasz Lis ma rację. Dzisiaj antysemici, nacjonaliści i PiS są mainstreamem.

Szybko zniszczone zostało dobre imię Polski – w kraju i za granicą.

Oto Marsz Niepodległości od zaplecza.